OVERZICHT VAN LIDGELDEN SEIZOEN 2024/2025.

 

Zoals u weet  worden de lidgelden steeds en integraal aangewend voor de sportieve omkadering van onze spelers. Kosten van trainers en coaches, huur (en afbetaling) van de beide velden, aankoop en vervangen van materiaal, verzekeringen, inschrijvingsgeld bij de Bond...enz zijn immers cruciaal voor de goede werking van onze club en om onze sportieve ambities waar te maken. Tov. vorig seizoen hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd, zo is bv. het lidgeld beter gerelateerd aan het aantal trainings- en wedstrijduren per week. 


Categorie Lidgelden 2024/2025 incl federatie + verzekering
U6 (2019-2020)   234 euro 
U7 (2018)  380 euro
U8 (2017)  380 euro
U10(2015-2016)  400 euro
U12 (2013-2014)  420 euro
U14(2011-2012)  465 euro
U16 (2009-2010)  465 euro
U19 (2006-2008)  465 euro
Heren 1   485 euro
Heren 2  485 euro
Heren 3  375 euro
Dames 1  485 euro
Dames 2  375 euro
Dames 3  375 euro
Gents (35+)  350 euro
Ladies (35+)  350 euro
G-Hockey  120 euro
Trimmers  290 euro
Start2Hockey U10 - U12*  125 euro / seizoenshelft 
Start 2 Hockey U14 - U16* 125 euro / seizoenshelft
Start2Hockey U19 - Volw* 135 euro / seizoenshelft

 

 

1. Bij alle nieuwe inschrijvingen: + 75€ als borg. Dit wordt terugbetaald bij correcte en tijdige uitschrijving tussen 1/6 en 30/6.

2. Familiekorting voor gezinsleden met min 3 spelende leden, met één facturatie-adres: 35 € korting per spelend lid.

    Maximale gezinsfaktuur (wonende op hetzelfde adres) is 1500 euro.

3. Er worden geen gedeeltelijke lidgelden toegestaan noch terugbetalingen van lidgelden gedaan gedurende het seizoen, met uitzondering van:

     - internaat studenten die niet de mogelijkheid hebben om trainingen te volgen, graag melden via secretariaat@hockeytigers.be.

     - hockey spel niet mogelijk omwille van medische redenen met sportverbod voor minimale duurtijd van 2 maanden en gestaafd met een doktersattest, graag melden via secretariaat@hockeytigers.be.

4. Start2Hockey (*)  zal half jaarlijks gefaktureerd worden. Daarna beslist de sportieve staf obv evaluatie tot mogelijks overgaan naar volwaardig lidmaatschap en aansluiting bij een ploeg of tot het blijven in deze          groep. Voor instappers zal een pro-rata berekening gemaakt worden per resterende maand.

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE!

 

1. BETALING LIDGELD

Begin Juli 2024, of na inschrijving als nieuw lid, ontvang je per mail een elektronische factuur voor de betaling van het lidgeld. Een betalingstermijn van 2 weken is van toepassing na ontvangst van de factuur. 

Leden die hun factuur seizoen 2024 – 2025 niet betaald hebben vóór de competitie start van het nieuwe hockeyseizoen, zijnde 1 september 2024, en geen financiële regeling (zie onderaan) aangevraagd hebben bij de penningmeester, kunnen niet opgesteld worden in een ploeg en nemen dus niet deel aan de competitie. 

Zorg er dus voor dat je tijdig betaalt om vanaf de strat van het seizoen deel te kunnen nemen aan trainingen en wedstrijden.

Leden die een financiële regeling betreffende de betaling van het lidgeld wensen aan te vragen, kunnen dit vóór 1 september 2024 doen door een mail te sturen naar penningmeester@hockeytigers.be Dit wordt vertrouwelijk en discreet behandeld.

Leden die omwille van langdurige blessures, zwangerschappen, studies (Erasmus, Internaat) en/of werk gerelateerde zaken (periode buitenland tijdens het seizoen), kunnen vóór de start en tijdens het seizoen een aparte regeling voor hun lidgeld aanvragen, gestaafd met de nodige attesten. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar secretariaat@hockeytigers.be.  

Voor laat-betalers zal het lidgeld per spelend lid met 25 euro stijgen. 

 

Rekeningnummer:
BE50 0688 9939 2818 van HC Keerbergen Tigers, Keerbergen.
BTW: 0812.187.235

 

 

2. TERUGBETALING WAARBORG

De borg werd ingevoerd gezien vrij veel leden niet correct of te laat uitschrijven, ondanks duidelijke richtlijnen op onze site (Club/ Code of Conduct) en jaarlijkse herinneringsflash.

De waarborg zal terugbetaald worden bij uitschrijving vanaf 1 juni tem 30 juni via het uitschrijvingsformulier ( indien deze waarborg voordien betaald werd).

De waarborg zal NIET terugbetaald worden bij een latere uitschrijving, NA 30 juni.  De reden hiervoor is dat we begin juli de teams en leden reeds moeten inschrijven bij de federatie waardoor we als club een deel van het inschrijvingsgeld verschuldigd zijn.

De waarborg zal NIET terugbetaald worden bij correcte uitschrijving, tussen 1 juni en 30 juni, indien gevolgd door een her-inschrijving voor 30 september.  Dit omwille van een administratieve kost bij de club en aansluitingskost bij de federatie.  Bij deze her-inschrijving zal er opnieuw een waarborg van 75 euro aangerekend worden.  

De eventuele terugbetaling van de waarborg zal gebeuren drie maanden na de afsluiting van dit formulier, eind september, omwille van bovenstaande reden.

 

 

3. UITSCHRIJVEN

 

Leden kunnen zich uitschrijven tot en met 30/5/2025 via deze link:

https://app.twizzit.com/v2/public/form/f788c4f840dd63db8db4244f84c8dfc1

 

De transfervrije periode loopt van 1 juni tem 30 juni. indien je lid wenst te worden en je komt van een andere club dan graag mail naar secretaris@hockeytigers.be.

 

Voorwaarden tot terugbetaling waarborg bij uitschrijving zie punt 2.