Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Een code of conduct is dan ook vereist om de goede werking van de club te kunnen waarborgen.

We kunnen deze code of conduct (gedragsregels) in 6 categorieën indelen.

  1. Algemeen
  2. Spelers
  3. Coaches
  4. Trainers
  5. Scheidsrechters
  6. Ouders

Lees verder voor de gehele tekst