Procedure bij dreigend forfait (Coaches/Managers/CV)


Wegens een toegenomen aantal forfaits van onze teams, is er een nieuwe procedure geintroduceerd die de coaches/managers moeten volgen. Deze forfaits kosten de club veel geld en zijn eveneens slecht voor het imago van onze club. Plus is het onze betrachting om de kinderen zoveel mogelijk te laten spelen.
Indien er onvoldoende spelers voor een ploeg zijn, vragen we de coach in eerste instantie contact te nemen met de coach van de eventueel andere ploeg van Keerbergen hockey-tigers van dezelfde categorie (ander tijdstip van wedstrijd? Overschot aan spelers?). Indien dit niet lukt best overleg met de categorie verantwoordelijke van je team (check teampagina). Deze checkt of er van het andere team spelers kunnen worden vrijgemaakt om mee te kunnen spelen. Beslissing van een forfait kan steeds alleen worden genomen door de CV in samenspraak met de sportief verantwoordelijke (Seppe Stroo)
Bij slechte weersomstandigheden, gelieve eerste de website van de hockeybond te raadplegen. Bij algemeen forfait, vervalt de onderstaande procedure. Indien er geen algemeen forfait is, moet de sportief verantwoordelijke gecontacteerd worden.
Van zodra er een akkoord gegeven is voor een forfait, moeten de coaches en/of managers volgende personen verwittigen:
  • eigen spelers
  • tegenpartij(en) + secretaris tegenpartij
  • secretaris HCKT: Isabelle (isabelle@hockeytigers.be)
Vervolgens contacteert de secretaris (Isabelle) de KBHB en het sportcomité.
Bovendien bij zaalhockey de zaalverantwoordelijke.