Wat te doen bij een ongeval?

1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar het volgende adres: 

    N.V. ARENA  –  Nerviërslaan 85 /Bus 2  –  1040 Brussel.

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle facturen en onkostennotas naar ARENA samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.

 

Voor alle wedstrijdspelers die bij de bond zijn ingeschreven:
Download hieronder de ARENA Verzekeringspapieren en laat het door het ziekenhuis/arts invullen.

Aangifteformulier 1 lichamelijke ongevallen (LO)
Aangifteformulier 2 burgelijke aansprakelijkheid (BA)


Als u niet bij de bond bent ingeschreven m.a.w. nog geen wedstrijden speelt dient u het formulier van Ethias in te vullen. Deze kunt u hieronder downloaden. (bij twijfel check bij onze secretaris)
Aangifteformulier 3 Ethias ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid

Check eventueel met onze sportarts Sam Moustie of alles goed is ingevuld, daarna mag u het zelf verzenden naar Ethias:

Ethias –  Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt